sardar machinery logo
سردار لتجارة السيارات و المكائن

سه‌ ردار بۆبازرگانی ئۆتۆمبێل و ئامێرى قورس

كؤمثانياى سةردار بؤ بازرطانى ئؤتؤمبيل و مةكائن/سنووردار (كؤمثانياى سةردار بؤ مةكائن) سالَى 2008 دامةزرا، ئةندام لة طرووثى كؤمثانياكانى سةردار (www.sardargroup.com). كؤمثانياى سةردار بؤ مةكائن بريكارى فةرميية بؤ كاميؤن و ثاصةكانى "هينؤ" لة ناوةرِاست و باشوورى عيَراق بةثيَى طريَبةستى لةطةلَ تؤيؤتا عيَراق بؤ بازرطانى و خزمةتطوزارييةكانى ئؤتؤمبيل/ سنووردار، بؤ دابةشكردنى حةصرِى لةهةموو ناوضةكانى عيَراق.

ديدى كؤمثانيا:
بةرةنطارى بازارِ بة بةرهةم و خزمةتطوزاريى ئاست بةرز لةسةرووى ثيَشبينييةكانى كرِيارةكانمان لةرِيَطةى ثيَشكةشكردنى بةرزترين ثلةكانى كوالَيتى و بةها بةرزةكانمان بةدريَذايى ماوةى خاوةنديَتى و ثيَشةنطى لة سةركةوتنى بةردةوام.

 

ئامانجةكانى كؤمثانيا:
دابينكردنى بةرهةم بة كوالَيتى بةرز و ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارييةكانى ثاش فرؤشتن بة باشى و بةردةوامبوون لةسةر جيَبةجيَكردنى داخوازييةكانى كرِيارةكانمان و ثيَشكةشكردنى هةموو شتيَك بة باشترين شيَوة. كؤمثانياى سةردار بؤ مةكائن ئامادةية خزمةتطوزارييةكانى راويَذكارى بؤ هةموو دامءدةزطا و وةزارةت و كؤمثانيا حكوومييةكان ثيَشكةش بكات، بىَ بةرامبةر، لةبةرئةوةى زؤر بةثةرِؤشين بؤ دةستثيَشخةرى لة ثرِؤسةى ئاوةدانكردنةوة و ثيَشكةوتنى عيَراقى خؤشةويستمان. هةربؤية، كاميؤنةكانى "هينؤ"تان ثيَشكةش دةكةين بة ثارضة تايبةتةكانيةوة لةطةلَ طرةنتى لة كؤمثانياى درووستكةرةوة. كؤمثانياى سةردار بؤ مةكائن ثارضةى يةدةكى ئؤرِجينالَتان بؤ دابين دةكات لةطةلَ طرةنتى كؤمثانيا، هةروةها سةرنتةرى خزمةتطوزارييةكانى هةية لةطةلَ ستافى تةكنيككار كة مةشقى تايبةتيان وةرطرتووة لةلايةن كؤمثانياى "هينؤ".

 

بؤ زانيارى زياتر:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید | www.sardarmachinery.com

 

يان ثةيوةندى بكةن بؤ ئةو ذمارانةى لاى خوارةوة و خؤشحالَ دةبين بة وةلاَمدانةوةى هةر ثرسياريَك بيكةن:

80088 308 078 | 44701 034 075

 

 

en ar ku